Andelsboligforeningen Matrosvænget Øst

< Tilbage

Moderniseringsregler: Så mange penge står du som andelshaver til at miste:27-09-2019 - 17:24

En typisk andelshaver i København kan tabe cirka 280.000 kroner på sin andel, hvis de omdiskuterede moderniseringsregler bliver strammet. I et nyt notat har EjendomDanmark regnet på konsekvenserne ved det politiske indgreb. Og du kan også beregne, hvor meget din andelsbolig vil falde i værdi.

Fra Andelsportal.dk

 d. 24. september 2019.

 

En typisk andelshaver i København kan tabe cirka 280.000 kroner på sin andel, hvis de omdiskuterede moderniseringsregler bliver strammet. I et nyt notat har EjendomDanmark regnet på konsekvenserne ved det politiske indgreb. Og du kan også beregne, hvor meget din andelsbolig vil falde i værdi. Bliv klogere her.

 

På Andelsportal.dk har vi tidligere skrevet om moderniseringsreglerne, som Socialdemokratiet og andre partier vil stramme for at komme udenlandsk opkøb af danske investeringsejendomme til livs. Nu er Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) og EjendomDanmark ude med et notat med beregninger på, hvilke konsekvenser indgrebet vil få for andelshaverne.

 

Konkret vil en ejer af en typisk andelsbolig på 80 m2 i København nemlig tabe cirka 280.000 kroner på sin andel, hvis muligheden for gennemgribende moderniseringer begrænses.

 

 

Moderniseringsregler:

Forslaget omhandler paragraf 5,2. En paragraf, der gør det muligt at modernisere danske lejeboliger og herefter udleje dem efter “det lejedes værdi” og ikke efter omkostningsbestemt leje. Tabet for andelsboliger skyldes, at andelsboliger vurderes som en udlejningsbolig, når de værdiansættes. Falder værdien af en lejelejlighed, falder værdien af en lignende andelsbolig tilsvarende.

 

Store konsekvenser for andelshaverne:

Mere end 160.000 andelsboliger er i farezonen for at blive negativt ramt, hvis Socialdemokratiet gennemfører et indgreb mod boligreguleringslovens § 5,2 – altså moderniseringsreglerne. Det er andelsboliger opført før 1992. Det er sandsynligvis de cirka 40.000 andelshavere, der har købt bolig de seneste fem år, som vil blive hårdest ramt af et indgreb, skriver ABF og EjendomDanmark i en fælles pressemeddelelse. For mange af dem kan gælden nemlig vise sig at blive større end værdien af andelsboligen.

 

”Der er ingen tvivl om, at et indgreb vil gå ud over værdien af andelsboliger og give den enkelte andelshaver et stort tab, der vil kunne mærkes i privatøkonomien. Derfor er det meget vigtigt, at der ikke laves politiske indgreb, uden at konsekvenserne for blandt andre andelsbolighaverne står klare,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

 

Så meget vil andelsboligens værdien falde:

Andelsboliger værdiansættes efter regler for private udlejningsejendomme. Derfor vil en andelsbolig falde i værdi, hvis moderniseringsreglerne fjernes eller forringes væsentligt, da vurderingen af andelsboliger direkte bygger på vurderinger af tilsvarende udlejningsejendomme.


 

Regneeksempel: Andelsbolig på 80 m2. Nuværende andelsværdi: 1.167.000

 

Ejendomsværditab

25 procent

35 procent

Tab i andelsværdi(gennemsnit)

280.000 kroner

445.000 kroner

Ny andelsværdi(gennemsnit)

880.000 kroner

722.000 kroner

* Beregningen bygger på en modelberegning af 100 andelsboligforeninger med cirka 20.000 boliger i København lavet af EjendomDanmark.

 

Beregner: Så meget kan din andelsbolig falde i værdi:

EjendomDanmark har lavet en beregner, hvor du kan tjekke, hvor meget din andelsbolig vil falde i værdi. Indtast oplysninger om din andelsbolig og beregn din boligs potentielle værditab. Vær opmærksom på, at beregningerne er vejledende. Gå til beregneren her.

 

Andelshavere kan blive stavnsbundet:

ABF udtrykker også stor bekymring for et indgreb mod moderniseringsreglerne.

”Mister andelsboligerne værdi, risikerer vi, at folk bliver stavnsbundet, og i værste fald får problemer med bankfinansieringen. Derudover vil det også blive dyrere for foreningerne at belåne ejendommen, hvilket kan være nødvendigt, hvis ejendommen skal vedligeholdes,” siger ABF’s direktør, Jan Hansen.

 

Derfor overvejer partierne et indgreb:

Ønsket om et indgreb mod moderingsregler sker på baggrund af sager, hvor udenlandske kapitalfonde – som Blackstone – har opkøbt danske ejendomme og forsøger at få eksisterende lejere ud, så lejlighederne kan moderniseres og lejes ud for en højere husleje. Samtidig kan indgrebet få negativ indflydelse på den almindelige danskers pensionsafkast. Danske pensionskasser ejer nemlig 90 procent af udlejningsejendommene og har investeret danskernes pensionsmidler i netop disse.

Det er Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet, der vil tage kampen op mod udenlandsk opkøb af danske investeringsejendomme. Tidligere har Mette Frederiksen dog været ude at sige, at andelshaverne ikke vil blive taget som fanger i denne lovgivningsændring.

 

 

Kommenter artikel


Kommentarer

< Tilbage