Andelsboligforeningen Matrosvænget Øst

< Tilbage

Dirigentens rolle på generalforsamlingen04-04-2020 - 18:10

På generalforsamlingen har dirigenten en særlig vigtig rolle. Dirigenten har nemlig stor indflydelse på beslutninger, der træffes, og deres lovlighed.

Fra Andelsportal.dk

 

d. 27/03 2020

 

Langt de fleste andelsboligforeninger bestemmer selv på generalforsamlingen, hvem der skal være dirigent. Dirigentens rolle er særlig vigtig, da dirigenten ikke blot fungerer som mødeleder men også tager stilling til lovligheden af både indkaldelse og forslag. I praksis vælges dirigenten af generalforsamlingen eller udpeges inden en generalforsamling af bestyrelsen. Det vil typisk fremgå af foreningens vedtægter hvordan. Uanset hvordan dirigenten udvælges anbefales det dog, at dirigenten har god tid til at forberede sig inden generalforsamlingen, så vedkommende har styr på både de emner og forslag, som er på dagsordenen, og om der muligvis kommer problemer i relation til dem.

 

Tidsplan, ro og orden:

Det er dirigentens fornemmeste opgave at sikre, at generalforsamlingen forløber fredeligt. Derfor skal dirigenten også sørge for, at talere kommer til orde på de rette tidspunkter. Har I et rigtigt sludrechatol blandt beboerne, kan det være en god idé at dirigenten fastsætter nogle begrænsninger i taletiden og bringer debatterede spørgsmål op til afstemning. Er der talere, der bevæger sig ind på andre emner end det, der er til behandling, er det også en god idé, at dirigenten irettesætter dette.

 

Samtidig skal dirigenten være den, der holder øje med, at tidsplanen ikke skrider, men at generalforsamlingen bliver afholdt inden for en fornuftig tidsramme.

 

Dirigenten skal være vaks, når det kommer til afstemninger:

Ved afstemninger skal dirigenten fremlægge hovedsynspunkter og derefter afgøre hvilken form for afstemningsmetode, der skal anvendes. Her er det vigtigt, at dirigenten også har for øje, om der er mødt tilstrækkeligt med medlemmer op (også kaldet quorom) til at stemme om den pågældende beslutning. Det er vigtigt, at dirigenten gør dette på en kyndig måde, således at der ikke er tvivl om, hvad der skal stemmes om og hvilken afstemningsmetode, der skal benyttes. I forbindelse med afstemninger er det særligt vigtigt, at dirigenten er opmærksom på, at alle synspunkter bliver hørt – også dem, som mindretallet repræsenterer.

 

Ved afstemninger tager dirigenten også stilling til fuldmagter, og når afstemningen er afviklet, skal dirigenten sørge for klart at informere deltagerne om afstemningens udfald.

 

Hvem kan være dirigent?

En dirigent skal både have styr på foreningens vedtægter, sædvaner og bevare det kølige overblik. Derfor er det en god idé, at man vælger en dirigent, som har lidt slagkraft og som er mødevant. Samtidig er en vellidt og neutral dirigent ofte en god idé, hvis man ønsker at generalforsamlingen kører på skinner. Dog er det meget vigtigt, at man undgår at vælge en dirigent, som sidder i bestyrelsen eller som er i familie med bestyrelsesmedlemmer. Disse kan nemlig have særinteresse i sagernes behandling og kan i værste fald være inhabile. De andelsboligforeninger, som har en administrator, vælger ofte, at deres administrator skal være dirigent.

 

 

Vidste du?

Mistillid til dirigenten
Hvis generalforsamlingen ikke mener, at dirigenten udfører rollen som dirigent tilstrækkeligt, kan dirigenten afsættes med et mistillidsvotum. I et sådan tilfælde vil dirigentens afgørelser om generalforsamlingens lovlighed og forslags lovlighed dog ikke blive ændret, selvom der vælges en ny dirigent.

< Tilbage