Andelsboligforeningen Matrosvænget Øst

< Tilbage

Få stemt de økonomiske beslutninger igennem04-04-2020 - 18:14

Har jeres forening et fast punkt på generalforsamlingen, der hedder ’finansiering’? Hvis ikke, så er I langt fra de eneste. Bestyrelserne kan med god grund gøre de økonomiske beslutninger til en mere aktiv del af generalforsamlingen. Hvordan I bedst får reflekteret over og fremlagt de finansielle beslutninger, undersøger vi her.

Fra Andelsportal.dk

D. 10/03 2020

 

Har jeres forening et fast punkt på generalforsamlingen, der hedder ’finansiering’? Hvis ikke, så er I langt fra de eneste. Bestyrelserne kan med god grund gøre de økonomiske beslutninger til en mere aktiv del af generalforsamlingen. Hvordan I bedst får reflekteret over og fremlagt de finansielle beslutninger, undersøger vi her.

 

Finansiering = det oversete punkt:

På generalforsamlingen vender andelshaverne alt fra havedagen og gårdfesten til husordenen og vurderingsprincippet, men ‘finansiering’ er ikke et punkt, der kommer op med den største selvfølgelighed. På trods af, at økonomi og finansiering er en vigtig del af andelsboligdriften.

“Jeg var inviteret til et andelsboligarrangement med flere bestyrelsesmedlemmer. Her spurgte jeg, hvor mange der på generalforsamlingen havde et fast punkt om finansiering. Kun halvdelen rakte hånden op,“ fortæller Kristian Balleby, der er kundedirektør i Danske Bank.

Det er bemærkelsesværdigt, at den suverænt største udgift – låneydelsen – i flere foreninger ikke er et fast punkt på generalforsamlingen, på trods af, at den udgør 70-80 procent af boligafgiften. Uanset om rentemarkedet har ændret sig eller ej, bør foreningen besøge finansieringen på både bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen for at tjekke, at alt er som det skal være.”Kristian Balleby

 

Stil de kritiske spørgsmål først:

Den indledende proces, hvor bestyrelsen forbereder sig på den økonomiske beslutning, har stor betydning, når den skal præsenteres på generalforsamlingen. Kristian Balleby uddyber:

“Det handler om, at bestyrelsen klædes godt på fra start, så de med sindsro kan tage det økonomiske forslag op på generalforsamlingen. Kunsten er at kende både fordele og ulemper ved finansieringen.“

Bestyrelsen skal derfor bruge deres finansielle rådgiver i den indledende fase og turde stille alle de kritiske spørgsmål, de måtte have.

 

Bestyrelsen skal selv fremlægge forslaget:

Selvom bestyrelsen godt kan få den finansielle partner på besøg til generalforsamlingen er det bestyrelsen selv, der bør fremlægge forslaget.

“Vores erfaring er, at det er bedst, hvis det er bestyrelsen selv, der fremlægger deres overvejelser, refleksioner samt deres beslutning for finansieringen. Det skaber en tryghed blandt beboerne,“ forklarer Kristian Balleby og påpeger, at den finansielle rådgiver derefter kan besvare de faglige og tekniske spørgsmål, der måtte komme.

 

Proaktive bestyrelser efterlyses:

Som en trold i en æske popper finansieringen først op i bevidstheden hos flere af landets bestyrelser på bagkant.

“Desværre kommer finansiering og økonomi ofte først på tale, når ejendommen skal renoveres eller renten allerede er faldet eller steget en del. Det er en reaktiv måde at anskue finansiering i andelsboligforeningen på. Her vil det gavne foreningen med en mere proaktiv tilgang,“ siger Kristian Balleby og fortsætter:

“På samme måde, som bestyrelsen henvender sig til kloakmesteren, når faldstammerne skal efterses eller til tømreren, hvis nye vinduer ønskes, vil det være en fordel at bruge den finansielle partner, foreningen nu engang har valgt, mere aktivt.“

 

Mandat til finansielle beslutninger:

Hos Danske Bank oplever andelsboligteamet, at flere bestyrelser ikke har mandat til at træffe de økonomiske beslutninger på egen hånd. Et udtryk for, at det ikke er en fast bestanddel af bestyrelsens arbejde og generalforsamlingen.

“Har bestyrelsen mandat til at træffe økonomiske beslutninger, kan den reagere hurtigere, når der sker ændringer i rentemarkedet, og de kan komme meget pludseligt. Her er det træls, at bestyrelsen først skal vente, indkalde, stemme og håbe på, at kursen bliver, hvor den er imens,“ slutter Kristian Balleby og understreger, at man i foreningen sagtens kan aftale, at alle økonomiske beslutninger altid skal forbi generalforsamlingen først.

Det vigtigste er nemlig, at foreningen forholder sig til at få en fast procedure til disse situationer.

 

< Tilbage